Rekrutteringsprocessen

Hos Midtconsult gør vi altid vores bedste for, at din ansøgningsproces bliver håndteret effektivt og professionelt.

1. Ansøgningerne modtages og screenes

Gennem vores rekrutteringssystem modtager vi alle ansøgninger til den pågældende stilling. Alle ansøgere får via systemet automatisk en bekræftelse på modtaget ansøgning. Efter ansøgningsfristen screenes ansøgningerne, og de mest relevante kandidater udvælges, og indkaldes til samtale. I nogle tilfælde screener og indkalder vi også kandidater løbende i ansøgningsperioden.

2. Afholdelse af 1. samtale

Målet med 1. samtale er at opnå et kendskab til dig som ansøger og person, så vi kan vurdere dig i forhold til jobbets indhold og ansvarsområder. Formålet med 1. samtale er det også meningen, at du skal, kunne danne dig et bedre billede af, hvad Midtconsult er for en virksomhed.

3. Afholdelse af 2. samtale

Til 2. samtale indhenter Midtconsult typisk referencer, som der kan spørges ind til. Derudover får både Midtconsult og du som ansøger ved 2. samtale mulighed for at stille uddybende spørgsmål, ligesom vi gerne medbringer et kontraktudkast til kandidaten, hvis det findes relevant. Formålet med 2. samtale er desuden at afdække løn- og arbejdsforhold.

Case opgave og adfærdsanalyse

Såfremt det synes relevant, er det også muligt, at du bliver bedt om at løse en forberedende case opgave inden 2. samtale. Sådanne opgaver udsendes typisk til ledelses- og specialiststillinger i Midtconsult. Endelig kan du forud for 2. samtale blive spurgt om at udfylde en adfærdsanalyse, der kan snakkes ud fra til samtalen.
Hvis du skal forberede en case eller udfylde en adfærdsanalyse, bliver du informeret om dette ved 1. samtale.

4. Udvælgelse af den bedste kandidat & afslutning på rekrutteringsprocessen

Når alle samtaler er afholdt, udvælges den bedste kandidat til jobbet. Er du den udvalgte kandidat, bliver du kontaktet per telefon. Rekrutteringsprocessen afsluttes med udarbejdelse og underskrivning af ansættelseskontrakten, dvs. en endelig aftale om alle de forhold, som gør sig gældende for ansættelsen.

Afslag

Når en ny medarbejder er ansat, og har underskrevet sin ansættelseskontrakt, sendes et skriftligt afslag til alle kandidater. Medmindre andet er aftalt gives der ligeledes afslag per telefon samt tilbud om konstruktiv kritik til alle de kandidater, der har været til samtale.