Anders Christensen

“Midtconsult er et godt sted
at være ‘ny’ ”

Hos Midtconsult er dialogen altid åben og spørgsmål velkomne. Det mærkede, da jeg for to år siden blev ansat som anlægsingeniør. Allerede fra starten fik jeg lov til at fordybe mig i helt nye områder, samtidig med at jeg kunne trække på ekspertisen hos erfarne medarbejdere og sparre med dem.

I afdelingen ’Veje og anlæg’ er jeg og mine fem kolleger beskæftiget med mange sideløbende projekter på én gang - f.eks. ledningsplaner, terrænplanering og separering af spildevand.

Vores afdeling arbejder som regel uafhængigt af resten af huset, men ved større projekter går vi sammen med de øvrige afdelinger.

Samarbejdet mellem de forskellige afdelinger glider nemt, fordi der er gode kommunikationslinjer på kryds og tværs. Det er så udpræget et hus, hvor ledelsen har respekt for medarbejdernes fagområder og tager konstruktivt imod medarbejder-ønsker. Faglig udvikling er i fokus hos både medarbejder og ledelse, og med den nye projektlederuddannelse har mange medarbejdere fået chancen for at forøge kompetencerne.

Selvstændighed og frihed er to faktorer, der præger Midtconsult som arbejdsplads. Det gælder også arbejdstiden, hvor jeg selv disponerer over min tid og f.eks. kan udnytte flekstiden, så jeg bedst muligt kan tilrettelægge fritid og arbejdsliv.

Det er sikkert medvirkende til, at Midtconsult virker som et firma, hvor medarbejderne bliver i mange år.


Anders Christensen
Civilingeniør MSc, Anlæg og konstruktioner

 

 

 

Følg os på LinkedIn