Kontakt hos Midtconsult

Byggeteknisk Afdeling

 1. Jacob Damborg Kristensen Jacob Damborg Kristensen
  Afdelingsleder Byggeteknisk
  +45 23 48 02 35
  jdk@midtconsult.dk
 2. Per Sørensen Per Sørensen
  Seniorrådgiver / Bygningskonstruktør BTH / Energikonsulent
  +45 40 38 63 32
  ps@midtconsult.dk
 3. Mette Mølgaard Kristiansen Mette Mølgaard Kristiansen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder / DGNB Consultant
  +45 29 63 41 12
  mmk@midtconsult.dk
 4. Trine Elgaard Kristensen Trine Elgaard Kristensen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 41 77 89 97
  tek@midtconsult.dk
 5. Torben Holst Therkildsen Torben Holst Therkildsen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 61 55 17 24
  tht@midtconsult.dk
 6. Bent Poulsen Bent Poulsen
  Bygningskonstruktør BTH / Energikonsulent
  +45 20 27 98 34
  bep@midtconsult.dk
 7. Henrik Pedersen Henrik Pedersen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 61 55 15 18
  hpe@midtconsult.dk
 8. Peder Sørensen Peder Sørensen
  Bygningskonstruktør
  +45 51 39 75 43
  pso@midtconsult.dk
 9. Morten Søndergaard Krægpøth Morten Søndergaard Krægpøth
  Bygningskonstruktør
  +45 29 49 53 36
  msk@midtconsult.dk
 10. Chris Josefsen Chris Josefsen
  Bygningskonstruktør
  +45 20 51 80 72
  cj@midtconsult.dk
 11. Anders Ryegaard Christensen Anders Ryegaard Christensen
  Bygningskonstruktør
  +45 29 74 78 57
  arc@midtconsult.dk
 12. Lasse Solnæs Lasse Solnæs
  Bygningskonstruktør
  +45 29 74 64 97
  las@midtconsult.dk
 13. Kennet Thybo Kvisgaard Kennet Thybo Kvisgaard
  Konstruktør
  +45 51 39 75 48
  ktk@midtconsult.dk
 14. Alice Averhoff Markussen Alice Averhoff Markussen
  Teknisk Assistent
  Cad-supporter
  +45 41 77 89 67
  am@midtconsult.dk
 15. Anny Ubbesen Anny Ubbesen
  Teknisk Assistent
  +45 41 77 89 64
  au@midtconsult.dk
 16. Lene Petersen Lene Petersen
  Teknisk Designer
  +45 41 77 89 70
  lpe@midtconsult.dk
 17. Jørgen Hermann Damsbo Jørgen Hermann Damsbo
  Bygningskonstruktør
  +45 51 75 65 31
  jhd@midtconsult.dk
 18. Klaus Steensen Klaus Steensen
  Bygningskonstruktør
  +45 51 75 65 32
  kls@midtconsult.dk
 19. Karina Thorup Ovesen Karina Thorup Ovesen
  Teknisk Designer elev
  +45 30 80 16 22
  kto@midtconsult.dk
 20. Steffen Raarup Nielsen Steffen Raarup Nielsen
  Bygningskonstruktør, Herning
  +45 30 80 18 49
  srn@midtconsult.dk
 21. Marc Nielsen Marc Nielsen
  Bygningskonstruktør, praktikant Herning
  +45 30 80 18 76
  mni@midtconsult.dk
 22. Brian Skinhøj Brian Skinhøj
  Teamleder
  +45 51 96 47 67
  bsk@midtconsult.dk