maj 2013

1. Spadestik, Herning Gymnasium

Så er udvidelsen og ombygningen af Herning Gymnasum sat i gang.

 

D. 31. maj blev det første spadestik foretaget til tilbygningen af Herning Gymnasium.
Læs mere om projektet her og se flere billeder her.