december 2015

Hedefolk kan også bygge højt

Midtconsult er rådgivende ingeniør på projekt Uptown Nørrebro, der skal huse 700 studerende på Ydre Nørrebro. Projektet er blot seneste højhusbyggeri for det jyske ingeniørfirma, som tidligere har bygget Copenhagen Towers på Amager.

Uptown NørrebroSelvom den jyske hede hører til den fladeste del af Danmark, er det ikke noget, der forhindrer folkene hos Herning-virksomheden Midtconsult i at tænke i højden. Faktisk har Midtconsult med en markant udvidelse af Aarhus-kontoret, byggeprojekter over hele landet og stadionbyggerier i Norge vokseværk i alle tænkelige retninger.
En af de nøglemedarbejdere, der har været involveret i en lang række af de større projekter, er Jakob Langelund. Den 40-årige diplomingeniør og anerkendte statiker er projektleder på Uptown Nørrebro-byggeriet, og det er en opgave, der stiller krav til fagligheden.
”Det er altid spændende at skulle bygge i et beboet område, og det må Nørrebro jo siges at være. Der skal eksempelvis tages hensyn til de omkringliggende bygninger, når der skal nedrammes pæle, og i det konkrete projekt er der en banedæmning tæt ved, som er meget løs i sin opbygning. Det har betydet, at vi ikke har kunnet hamre spuns i, men i stedet har måttet støbe en kantvæg. Det er den slags udfordringer, der gør et projekt spændende,” siger Jakob Langelund.

Sport og statik
I studietiden var Jakob praktikant i Midtconsult, og da han fik sit eksamensbevis, blev han i lighed med en række andre tidligere praktikanter tilbudt ansættelse i virksomheden. Ret hurtigt fik han lov til at komme med på store projekter, og indenfor få år var han med til at bygge SAS Arena i Herning, et par fodboldstadions i Norge og Multiarenaen (Boxen) i Herning. I de senere år har fokus imidlertid primært været rettet mod højhusbyggerier.
”I samarbejde med Spæncom lavede Midtconsult blandt andet IK Starts stadion i Kristiansand, og jeg var med på Copenhagen Towers-projektet i Ørestad, som ovenpå finanskrisen kom op i fart igen i 2013. Det tog meget af min tid i 2013 og 2014,” siger Jakob Langelund, som i begyndelsen af karrieren definerede et princip, han har fulgt, og som i dag spiller en stor rolle i hverdagen.
”Jeg havde det sådan, at der skulle ske noget inden for de første fem år – jeg skulle udvikle mig fagligt. At jeg efter tre år skulle lave SAS Arena og stadion i Kristiansand efter fem år og derpå yderligere tre stadions, havde jeg ikke turdet håbe på. Men mere vil jo have mere,” smiler Jakob.
Og mere fik han – Copenhagen Towers blev nemlig også det projekt, han tog sin eksamen som anerkendt statiker på.
”Det er en titel, jeg er stolt af – så mange er vi heller i Danmark – og det giver mig en viden, jeg kan bruge i hverdagen som projektleder. Jeg har i dén grad selv siddet og regnet, og det er en stor fordel, at jeg som projektleder har så stor erfaring med de konkrete aspekter af byggeprocessen.”

Metroen giver udfordringer og erfaringer
Uptown Nørrebro-projektet, som Midtconsult laver i samarbejde med Arkitema og KPC for Danica Pension, består af et 100 meter højt tårn og seks punkthuse, og projektet stikker markant ud fra den eksisterende bygningsmasse i bydelen, som er Københavns tættest befolkede område. Jakob Langelund er projektleder, og pudsigt nok findes de største udfordringer ikke i højden, men nede i jorden.
”Det er en spændende at bygge ovenpå metroen. Der skal føres et metrorør under grunden, og det giver nogle udfordringer i relation til pælefunderingen. Vi skal tænke os ekstra godt om i forhold til dybde og belastning, og det har givet noget ekstra tid ved regnemaskinen. Men det jo også det, der er fedt ved sådan et projekt,” siger Jakob Langelund.
 
Se flere detaljer om Uptown Nørrebro her

Midtconsult arbejder sammen med KPC, som er totalentreprenører og Arkitema, som er arkitekt på projektet.
Visualiseringer er fra Arkitema.