august 2014

Info-møde om jordflytning, olietanke, olieudskillere og forurenet jord

Mødet afholdes her i huset den 11. september 2014, hvor der vil være indlæg fra Herning Kommune, VBM Laboratoriet og Midtconsult.

Informationsmøde for byggefirmaer, jordentreprenører, vognmænd og kloakmestre m.fl.

Torsdag den 11. september 2014, kl. 15.00–16.30 hos Midtconsult, Viborgvej 1, Herning

Program:
• Velkomst ved Jens Lauritsen, Midtconsult
• Baggrunden for mødet – kort om love og regler vedrørende jordflytning og foru- renet jord - Miljørådgiver Jakob Brande Sørensen, Midtconsult
• Håndtering af forurenet jord i Herning Kommune - Jannie Kragelund Pedersen, Herning Kommune, Byggeri, Jord og Grundvand
• Jordprøvetagning i praksis - Miljørådgiver Jakob Brande Sørensen, Midtconsult
• Analyser i praksis - Analysekemiker Jesper Gamst, VBM Laboratoriet A/S
• Tilsyn med og udskiftning af olietanke og olieudskillere i Herning Kommune - Eric Farley, Herning Kommune, Byggeri, Jord og Grundvand
• Øl/vand og sandwich samt mulighed for spørgsmål og diskussion

Tilmelding til:
lha@midtconsult.dk eller på tlf.: 9722 1133, senest den 8. september 2014