februar 2017

Kursus i commissioning

Hos Midtconsult afholder vi et kursus i commissioning, der giver dig et overblik over udfordringer med performance på bygninger i forbindelse med projektering, udførelse og overdragelse af driftsansvar.

Det giver dig en viden, der kan anvendes i forbindelse med kravsspecifikation af opgaver og i forbindelse med sikring af korrekt funktion og kvalitet.
På kurset vil du lære om følgende:

  • Hvilken betydning har bygnings- og forsyningskvalitet på den daglige drift? (Vi gennemgår eksempler)
  • Hvordan læser jeg DS3090? Fokus på standarder og vejledninger på området.
  • Hvordan læser jeg BIPS? Fokus på afsnit omkring D&V, dokumentation, test, udfaldskriterier og aflevering.
  • Testmetoder i teknikrum ved aflevering til drift med eksempler på, hvordan man kan udføre test og dokumentere testresultater, der efterviser, at anlægs- og commissioningkrav er opfyldt. (Gælder bl.a. krav til energiramme, brand, ventilation, varme, køl, sikring, belysning, BMS, m.m.)
  • Dokumentationsværktøjer, der kan anvendes ved commissioning og ”Aflevering til drift”, så der skabes overblik med fokus på krav i Byggetilladelse og Ibrugtagningstilladelse såvel som Maskindirektivets krav med CE-mærkning m.m.


Hvis du er interesseret i at deltage i næste commissioning kursus, kan du kontakte Gunnar Hrafn Jónsson på ghj@midtconsult.dk eller Michael Andreasen på ma@midtconsult.dk