september 2016

Midtconsult fejrer rekordår

Der er noget at fejre hos Midtconsult, der med offentliggørelsen af sit årsregnskab kan se tilbage på et år med solid vækst på både top- og bundlinjen og en udvikling, der overstiger brancheniveauet. Dette skyldes ikke rent held, men en solid strategisk indsats med fokus på interne processer. En indsats der kun lige er begyndt, og som skal videreudvikles de kommende år, fortæller Direktør Thomas Duedahl.

I maj måned ansatte Midtconsult Anders Bertelsen i en nyoprettet stilling som økonomichef. Og økonomichefen har, som han selv påpeger, fået en flyvende start: ”Når vi i en periode med massiv vækst på toplinjen formår at vækste endnu mere på bundlinjen kan man kun være tilfreds,” siger Anders Bertelsen. Midtconsult kom ud af 2015/16 med en bruttofortjene-ste på 92,2 mio. DKK, hvilket er en vækst 24,4 mio. DKK sammenholdt med sidste regn-skabsår. ”Samtidig øger vi årsresultatet med 7,8 mio. DKK, til 12,5 mio. DKK. En vækst på 163% i forhold til regnskabsåret 2014/15. Med årets resultat har vi bevist, at vi med de iværk-satte tiltag formår at skabe profitabel vækst. Væksten i markedet hjælper os selvfølgelig på rette vej, men vi oplever, at vi performer bedre end gennemsnittet i branchen. Årets resultat er et signal om, at der gøres mange ting rigtigt i Midtconsult, og der er skabt et godt grundlag for at kunne indfri vores fremtidige mål for vækst og profitabilitet,” forklarer Anders Bertel-sen.

Det ligger i Midtconsults DNA

Hvis du spørger Direktør Thomas Duedahl, er der tre gode grunde til, at Midtconsult har haft et rekordår. Først og fremmest skyldes det Midtconsults DNA. Midtconsult har siden sin op-rindelse for over 40 år siden haft det samme værdisæt, når det gælder kunder. ”Det har altid været vigtigt for os at udnytte vores ingeniørfaglige kompetencer til at udvikle enkle og vær-diskabende løsninger, der opfylder kundens behov og forventninger. Og vi er ikke bange for at foretage ændringer senere i processen, hvis vi oplever, at det vil skabe en bedre løsning for kunden. Vi kan mærke, at det er det, vores kunder værdsætter, og det betyder også, at en ny kunde ofte bliver til en fast kunde og en tæt relation,” forklarer Thomas Duedahl. Selv-om Midtconsult har oplevet en stærk stigning i indkomne opgaver, har der derfor fortsat væ-ret fokus på at arbejde ud fra Midtconsults DNA og bevare et tæt samarbejde med kunderne. ”Det er helt tydeligt, at det har en positiv effekt på årets resultat. Vi oplever, at den tryghed, vores kunder signalerer, faktisk også tiltrækker nye kunder”.

Skarp og fokuseret projektledelse

Men det er ikke den eneste grund til virksomhedens succes. Midtconsult har de seneste år udviklet deres arbejde med projektledelse, så de i dag har en projektorganisation, der udeluk-kende fokuserer på ledelsen af virksomhedens projekter. Idéen med projektafdelingen er at give medarbejderne mulighed for at koncentrere sig om projektledelse og fritage dem for deres ingeniørfaglige opgaver. I en tid hvor de eksterne krav til blandt andet dokumentation og kvalitetssikring hele tiden stiger, og hvor de interne krav til rentabilitet og medarbejderud-vikling gør det samme, har Midtconsult med oprettelsen af denne afdeling valgt at fokusere sin indsats. ”Samtidig har vi udarbejdet værktøjer, såsom vores projektmanual, der har for-bedret vores projektstyring og gjort vores projekter mere lønsomme. Det er også en fordel for vores kunder, fordi vi leverer til rette tid. I en branche, der historisk er præget af økonomi-ske udsving, er det kun positivt, at vi er blevet endnu skarpere til at få tingene til at hænge sammen,” siger Thomas Duedahl.

187 dygtige medarbejdere

Den sidste og vigtigste grund til, at Midtconsult fejrer rekordår, er dem, der fejrer det – nemlig Midtconsults medarbejdere. Igennem dette regnskabsår har de alle løbet rigtig stærkt for at følge med væksten. Igennem en effektiv og professionel HR-indsats er det lykkedes at re-kruttere et stort antal dygtige medarbejdere i et særdeles presset marked samt – ikke mindst – at fastholde de nuværende, dygtige medarbejdere i organisationen. ”Konkret har vores medarbejdere i indeværende år budt 38 nye medarbejdere velkommen og oplært dem, så de hurtigt er blevet klar til at bidrage til indtjeningen som fuldgyldige medarbejdere”, siger Tho-mas Duedahl. Dette skyldes særligt en optimeret onboarding proces, der sikrer, at alle nye medarbejdere får den nødvendige introduktion samt en mentor, der hjælper dem godt i gang. Midtconsults ledelse er meget bevidste om medarbejdernes vigtige bidrag til årets flotte resul-tat og har valgt at udbetale 2,4 mio. kr. af årets overskud i medarbejderbonus. ”Det flotte re-sultat kunne ikke skabes uden vores medarbejdere, som hver eneste dag viderefører Midt-consults vision og strategi helt derud, hvor værdien skabes - hos vores kunder. Det skal selvfølgelig honoreres”, siger Thomas Duedahl.

Ny ambitiøs vækststrategi

Netop medarbejderne er også en vigtig del af Midtconsults nye strategi 2020, der er udviklet til at sikre Midtconsult mod fremtidige konjunkturudsving. Implementeringen af den nye stra-tegi er allerede sat i gang og inkluderer både et øget fokus på medarbejdernes fortsatte ud-vikling og trivsel, en fortsat udvikling af projektarbejdet samt en udvikling af nye forretnings-områder. ”Strategi 2020 er en meget ambitiøs vækststrategi, men vi tror på, at Midtconsult har potentialet til at vokse sig større. Det mener vi også, at dette års resultat er et tydeligt tegn på,” afslutter Thomas Duedahl. Virksomhedens høje ambitionsniveau er også tydeligt i deres forventninger til det nye regnskabsår. Forventningerne til 2016/17 er forsat vækst på toplinjen og et resultat på niveau med regnskabsåret 2015/16.

 

Thomas Duedahl Direktør Midtconsult

For mere information kontakt:
Direktør Thomas Duedahl, mobil 21660532, e-mail td@midtconsult.dk