juli 2016

Midtconsult har valgt arkitektrådgiver

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Midtconsult er inde i en rivende udvikling, hvilket har affødt et behov for en snarlig renovering af virksomhedens hovedkontor på Viborgvej 1 i Herning. Midtconsult har netop valgt KPF Arkitekter som arkitektrådgiver på denne opgave.

For at de fysiske rammer på Midtconsults hovedkontor i Herning kan stå mål med den ambitiøse vækststrategi, som virksomhedens direktør Thomas Duedahl for nyligt præsenterede for Midtconsults medarbejdere, har virksomheden netop gennemført et arkitektudbud. Udbuddet skulle give svar på, hvordan den kommende vision kan omsættes til fysiske omgivelser på hovedkontoret i Herning. Midtconsult forventer en markant vækst i de kommende år, hvor både omsætning og antallet af medarbejdere skal stige.

Efter et dialogbaseret udbud har byggeudvalget i Midtconsult netop afsluttet bedømmelsen og enstemmigt valgt KPF Arkitekter, som den kommende arkitekt på moderniseringen af Viborgvej 1. Der var indbudt 5 arkitektfirmaer til at give bud på, hvordan den kommende ombygningsproces kunne gribes an.

”Vi har lagt mange kræfter i at skabe en så dynamisk proces som muligt. Det har været vigtigt for os at finde den arkitekt, som sammen med os kan udforme husets fremtid optimalt” – siger den interne bygherrerådgiver – Hans Toksvig Larsen.

”Bygningen fra 1960´erne er som arkitektur en fin repræsentant for den danske modernisme, og vi ønsker at bevare de grundlæggende træk i den kommende ombygning. Men samtidig skal der tilføres nye stærke arkitektoniske elementer, som peger fremad for at skabe den perfekte ramme for en stærk vidensbaseret virksomhed, som Midtconsult ønsker at være” – afslutter Hans Toksvig Larsen.

Den kommende ombygningsproces indledes med en intens brugerdialog i Midtconsult, hvorefter KPF Arkitekter i tæt samarbejde med Midtconsult påregner at have et projekt klar til udbud i starten af 2017. Herefter påregnes der en byggeperiode på ca. et halvt år – før Midtconsult kan fortsætte deres udvikling i de moderniserede rammer.

For yderligere oplysninger henvises til intern bygherrerådgiver Hans Toksvig Larsen – 28 11 59 17 – htl@midtconsult.dk