juni 2016

Midtconsult ombygger til fremtiden – Visioner for 25 år

Målet er at opnå en sammenhæng mellem vores organisation og de fysiske rammer samt at skabe et forbedret arbejdsmiljø i hverdagen.

 

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Midtconsult har længe været inde i en rivende udvikling, hvor både antallet af opgaver og bemanding er i hastig vækst. ”Dette er vi selvsagt glade for at mærke – men må nu også erkende, at det giver firmaet et behov for at vores fysiske omgivelser på hovedsædet i Herning får et tiltrængt løft”, siger direktør Thomas Duedahl.

Målet er at opnå en sammenhæng mellem vores organisation og de fysiske rammer samt at skabe et forbedret arbejdsmiljø i hverdagen. Hermed ønsker Midtconsult at indretningen af bygningerne i Herning styrker videreudviklingen af virksomhedens kompetencer. Dette skal ske ved at få analyseret og gennemført en ombygning af hovedsædet. Der påregnes en investering i størrelsesordning 25-28 mill. kr.

Midtconsults adresse i Herning, Viborgvej 1, er bygget som hoved-sæde for det tidligere Jydsk Grundejerkreditforening.

”Det er et hus med stolte traditioner og et bygningsværk, som vi sæt-ter meget pris på. Dette, sammenholdt med at huset blev til efter en arkitektkonkurrence tilbage i 1961, gør, at vi fortsat ønsker at værne om de kvaliteter, som bygningen indeholder. Samtidig får rammerne et løft og en forbedring, som matcher Midtconsults forventninger fremover. Vi ønsker at få defineret visioner for 25 år af fremtiden” – fortsætter Thomas Duedahl.

Midtconsult har blandt samarbejdspartnerne inviteret følgende fem arkitektfirmaer til et dialogbaseret udbud: Arkitec – Friis & Moltke – GPP Arkitekter – KFP Arkitekter samt Årstiderne Arkitekter.

”Vi ønsker dette udbud afholdt på en professionel baggrund – så bå-de vi og vinderen sammen kan få fælles glæde af samarbejdet og re-sultatet. Derfor har vi valgt en dialogbaseret udbudsform, hvor sam-arbejdsformen og den bedst opnåelige blanding af kompetencer er hvad, vi går efter.” – afslutter Thomas Duedahl.

Vinderen skal efterfølgende, i samarbejde med et internt byggeudvalg og medarbejderne i Midtconsult, varetage den kommende idéudvik-ling og færdige bearbejdning. Den kommende ombygning forventes at starte primo første kvartal 2017.

For yderligere oplysninger henvises til intern bygherrerådgiver Hans Toksvig Larsen – 28 11 59 17 – htl@midtconsult.dk

 

Thomas Duedahl
Adm. direktør