august 2014

Midtconsult tilbyder certificerede miljømålinger inden for ekstern støj og trafikstøj

Vi styrker hermed kompetencerne indenfor rådgivning af myndigheder og virksomheder.

John Michael Jørgensen, akustiker, er pr. juli 2014 blevet personcertificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium, DELTA, efter DS/EN ISO/IEC 17024. Certificeringen tillader udførelse af ”Miljømålinger – ekstern støj” og ”Miljømålinger – trafikstøj” i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer.

Midtconsult styrker hermed kompetencerne indenfor rådgivning af myndigheder og virksomheder, når der stilles krav om certificerede miljømålinger i forbindelse med miljøgodkendelser, kontrolmålinger, støjundersøgelser, klagesager m.m.