februar 2016

Ny sag - Hospitalsenheden Horsens - Nye Nord

​Midtconsult, Aarhus Arkitekterne og NCC Construction Danmark A/S skal sammen bygge Hospitalsenheden Horsens - Nye Nord.

Nye Nord omfatter et nybyggeri, der skal rumme intensivt afsnit, opvågnings/perioperativt afsnit, OP-stuer i forlængelse af den centrale OP ved (HEH), sengeområde med enestuer samt ambulatorieområde og auditorium. (9.100 m²). Hertil lægges arealer til kælderområder, parkeringsarealer m.v.

Vi glæder os til et fantastisk samarbejde og til et spændende projekt.