juli 2015

PCB, asbest, bly m.v. i bygningsdele

Der er gennem tiderne anvendt en del forskellige – viser det sig nu – miljøskadelige stoffer i byggematerialer.

Der er gennem tiderne anvendt en del forskellige – viser det sig nu – miljøskadelige stoffer i byggematerialer. I forbindelse med renovering, nedrivning og bortskaffelse af disse bygningsdele er det vigtigt – og lovpligtigt - at kende indholdet af miljøskadelige stoffer. Af hensyn til arbejdsmiljø og af hensyn til affaldsbortskaffelse.

Midtconsult har mange medarbejdere med stor byggeteknisk ekspertise og med stor erfaring med bygningsgennemgang, prøvetagning og analyse for indhold af PCB, asbest, bly m.v.
Ligesom vi har lang erfaring med myndighedskontakt og bygherrerådgivning i forhold til disse stoffer i byggematerialer.

Hvis der er mistanke om de miljøfremmede stoffer også kan findes i indeklimaet, har vi også folk og udstyr til at måle og vurdere dette.

Se evt. yderligere i brochuren ”PCB, Asbet og Bly” eller kontakt Torben Holst Therkildsen eller Jakob Brande Sørensen på tlf.: 9722 1133.