april 2014

Prækvalifikation

Multikulturhus på havnen i Sønderborg på arealerne ved det eksisterende Ewers Pakhus

Projektet omhandler et fleksibelt byggeri til bibliotek, læring, kunst og kultur — et multikulturhus der er i stand til, at forandre sig i takt med borgernes skiftende behov.

Projektets primærfunktioner er bibliotek, informationssøgning, foredrag, events, kreativt arbejde og eksperimenter samt leg og andre aktiviteter der pirrer og udfordrer sindet.

Projektet vil blive gennemført i to separate totalentrepriser:

— En bygningsentreprise omfattende råhus, lukning og delvis aptering (nærværende bekendtgørelse)

— En inventar-/apteringsentreprise (forventes bekendtgjort / udbudt ultimo 2014).

Teamet består af:
Totalentreprenør SIB A/S, CUBO og MC