maj 2016

Skarp projektledelse kan aflæses på bundlinjen

En ny struktur med dedikerede seniorprojektledere har sat aftryk på bundlinjen hos Midtconsult. Processen har tvunget den partnerdrevne traditionsvirksomhed til at tænke anderledes, og håbet er, at den tydelige arbejdsdeling giver pote både i forhold til udvikling og rekruttering.

Hvordan leverer man en 100 procents indsats på to områder – på samme tid? I Midtconsult kunne de godt regne ud, at det regnestykke ikke hænger sammen, og derfor begyndte de for et par år siden at ændre virksomhedens struktur. Seniorprojektlederne, som hidtil havde siddet fordelt på Midtconsults fem faglige afdelinger blev samlet i en afdeling, og i januar 2016 blev Martin Riiser ansat som projektchef.
”Idéen med seniorprojektafdelingen er at give medarbejderne mulighed for at koncentrere sig om at projektlede og fritage dem for deres ingeniørfaglige opgaver. I en tid, hvor de eksterne krav til blandt andet dokumentation og kvalitetssikring hele tiden stiger, og hvor de interne krav til rentabilitet og medarbejderudvikling gør det samme, er det nødvendigt at fokusere sin indsats,” siger Martin Riiser.
Med baggrund i blandt andet Forsvaret og med en MBA i tasken har Martin Riiser ingen decideret byggeteknisk erfaring, men inden sin ansættelse var han kommet i huset som konsulent over en længere periode. Derfor kendte han allerede virksomheden godt, og ifølge seniorprojektleder Jacob Bisgaard er den manglende byggebaggrund ikke nødvendigvis en ulempe – snarere tværtimod.
”Jeg synes faktisk, at det er en fordel, at Martin ikke har en byggeteknisk baggrund. En af udfordringerne, før vi lavede seniorprojektlederafdelingen, var netop, at tingene ofte flød sammen – samtalen endte næsten altid i en faglig snak. Nu taler vi om det, det drejer sig om, nemlig ledelse,” siger Jacob Bisgaard.

Efterspørgsel på ledelse
Indtil omstruktureringen var det typisk den mest rutinerede ingeniør i teamet, der fik rollen som projektleder, og opgaven blev udført som noget sekundært, fordi projektlederen samtidig havde en ingeniørfaglig opgave. Det medførte ofte manglende koordinering og manglende kommunikation i projekteringsfasen, og det pressede økonomien.
”En af forklaringerne på, at der tidligere var større sandsynlighed for et frustrerende projekteringsforløb, er, at man i en partnerdrevet virksomhed som Midtconsult har haft en arbejdsdeling, der har givet sig selv. Der har været udpeget projektledere, men det har ofte været partneren selv, der har hevet opgaven hjem, forhandlet kontrakten på plads og har siddet med det økonomiske overblik. Det har efterladt projektlederen i et ingenmandsland, hvor ingen reelt har haft tid eller mandat til at projektlede,” siger Martin Riiser, og Jacob Bisgaard er enig.
”Vi undersøgte det grundigt, og konklusionen var, at vi blev nødt til at opprioritere det her område. Både kunderne og medarbejderne efterspurgte mere og klarere projektledelse,” siger Jacob Bisgaard.

Skal turde slippe fagligheden
Som leder i en branche med høj faglig stolthed har Martin Riiser skullet bruge en stor del af sine første måneder i Midtconsult på at tale sig ind på sine nye kolleger. Faglig respekt er nemlig afgørende for, at samarbejdet på tværs af virksomheden kører optimalt.
”Noget af det mest fascinerende ved at komme helt ind maskinrummet i Midtconsult har været at opleve, hvor ekstremt fagligt dygtige medarbejderne er. Det er virkelig imponerende. Min opgave er så blandt andet at lære dem, at det er ok at give slip på det, man er så dygtig til, for i stedet at blive dygtig til noget andet,” siger Martin Riiser, og Jacob Bisgaard giver projektchefen ret.
”Da vi sad som projektledere, som stadig havde faglige opgaver, var det svært at slippe tøjlerne. Det faglige fokus var i højsædet, men da vi lavede seniorprojektlederafdelingen, blev opgavefordelingen mere tydelig, og det gav plads til sige: ’Ok – nu er jeg projektleder før alt andet. Nu skal jeg blive rigtig dygtig til det’”, siger Jacob Bisgaard, som personligt ikke har haft noget problem med at skifte beregningerne ud med budgetansvar og talrige møder.

Karrieremuligheder og bedre bundlinje
Faktisk er ingeniøren med otte års erfaring og speciale i bærende konstruktioner rigtig glad for sit faglige sporskifte.
”Jeg har altid interesseret mig for ledelsesaspektet, og havde jeg kunnet tage den linje på ingeniørhøjskolen, havde jeg gjort det. Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med, at Midtconsult har valgt at satse på projektledelse som en decideret karrierevej. I dag kan man jo begynde som nyuddannet i virksomheden og tage turen fra juniorprojektleder over projektleder til seniorprojektleder. Det er helt nyt,” siger Jacob Bisgaard, som understreger, at al fagligheden ikke er blevet kastet over styr.
”Vi har blandt andet udviklet og løbende finpudset en projektmanual, som vi bruger som ramme for projektledelsen på alle projekter. Det er et styringsredskab, som vi bruger internt for at holde snor i projekterne, men det er også et kommunikationsredskab, som vi bruger til at vise kunderne, at vi går struktureret og systematisk til værks,” siger Jacob Bisgaard.

Det er dog ikke kun karrieremulighederne, der har fået en solid udbygning i Midtconsult – også bundlinjen er blevet stivet af.
”Midtconsult er en virkelig sund virksomhed. Det er vigtigt at understrege, at 90 procent af tingene fortsat kører, som de altid har gjort, og vi er ikke i gang med at lave en revolution. Men vi håber, at den nye struktur er det additiv i tanken, som måske kan være med til at sikre en endnu bedre fremtid,” siger Martin Riiser.
Thomas Duedahl, direktør og partner i Midtconsult, er heller ikke i tvivl om, at virksomhedens økonomiske fundament er blevet stivet yderligere af med den nye struktur.
”Vi kan i hvert fald se, at de projekter, vi har gennemført, siden seniorprojektlederafdelingen blev oprettet, er mere lønsomme end tidligere. I en branche, der historisk er præget af økonomiske udsving, kan det kun være positivt, at vi er blevet endnu skarpere til at få tingene til at hænge sammen,” siger Thomas Duedahl.

 

For yderligere information: Martin Riiser, mr@midtconsult.dk, 2131 8776