september 2013

To nye udnævnelser

Malene Riis Pedersen og Andes Vestergaard Christensen er pr. 1. september 2013 udnævnt til Seniorprojektleder i Midtconsult.

Malene blev i 2000 ansat, som nyuddannet Bygningskonstruktør BTH, i Midtconsult, Herning.
I peroden fra 2000 til 2013 har Malene gennemgået diverse kurser, bl.a. kurser indenfor Radonsikring, Håndtering af PCB, Asbest og Bly. Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedskoordinering P og B. Senest har hun bestået Midtconsults interne Projektlederuddannelse.
Malene har stor erfaring indenfor projektering af de byggetekniske fag på såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Hendes erfaring med detailprojektering, har medvirket til en god og grundlæggende håndtering af arbejdsopgaver indenfor planlægning, myndighedskorrespondance, bygherrerådgivning og byggeledelse.

 


Anders blev i 2005 ansat som praktikant i Midtconsults Konstruktionsafdeling i Herning og efter bestået eksamen i 2007 som Diplomingeniør i Bygningsdesign, fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus, blev han fastansat i Midtconsult, først i Herning derefter flyttede han med til Aarhusafdelingen i 2008.
Anders bestod i 2013 Midtconsults interne Projektlederuddannelse.
Anders´ baggrund som ingeniør i bygningsdesign betyder, at de faglige styrker ligger indenfor det statiske. Dog er den stærke tekniske indsigt suppleret med forståelse af behovet for, at et hus fungerer som et samspil mellem æstetik og teknik.
Anders har sideløbende med statikken også beskæftiget sig med akustikken, hovedsageligt igennem markarbejde med lydmålinger. Siden 2009 har Anders arbejdet som projektleder.