Miljøpolitik

Midtconsult er selvsagt forpligtet til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet.
Midtconsult opgør forbruget af energi, vand og papir, og arbejder for løbende at reducere dette.

Midtconsult vil inddrage hensynet til miljø og bæredygtighed ved væsentlige anskaffelser og i forbindelse med driften af vore bygninger.

Midtconsult tilstræber at besidde den nyeste viden om forureningsforebyggelse og bæredygtighed, og vi tilbyder i samarbejde med vore kunder at udnytte denne viden så projekternes samlede miljøbelastning minimeres og bæredygtigheden maksimeres.

Vi måler løbende vores kunders tilfredshed med vores rådgivning på områderne: Energi/Indeklima, Miljøindsats og Bæredygtighed. Disse punkter indgår også i de evalueringer, som gennemføres af Byggeriets Evaluerings Center.
 

Det er en del af vores værdisæt, at den
enkelte Midtconsult-medarbejder:

  • Gør en indsats for at forudse og modvirke fejl og spild.
  • Tænker bæredygtighed ind i sin opgaveløsning.
  • Er optaget af at spare på energien.
     

Miljøregnskab

Midtconsults forbrug af energi og hjælpestoffer fremgår af oversigten, som revideres hvert nyt regnskabsår.

Midtconsult tilstræber løbende at reducere forbruget af energi og hjælpestoffer for derved at reducere vores direkte miljøbelastning.

Hent miljøregnskab 2015