Varmecentral H. I. Parken

Fakta:

Bygherre:
EnergiGruppen Jylland A/S
Arkitekt:
Kobra Arkitekter A/S
Areal:
471 m²
Årstal:
2008 - 2009
MC's ydelser:
detailprojektering af bygningsanlæg og kedelinstallationer som hovedprojekt og fagtilsyn

Byggeriet omfatter en spids- og reservelastvarmecentral placeret i HI Parken i Herning.

Varmecentralen er bygget i betonelementer og indeholder en kedelhal, et vandbehandlingsrum, et toiletrum med bad og et personalerum.

Varmecentralen indeholder en kedelhal med 2 stk. vekslere og 2 stk. naturgaskedler på 8,5 MW og 10 MW. Naturgaskedlerne er forsynet med røggasvekslere til indvinding af varmen i røggasserne før de ledes til skorstenen.

Varmecentralen distribuerer fjernvarmen fra varmevekslerne, som er tilsluttet transmissions-ledningen fra Herningværket, som den primære energikilde og det naturgasfyrede kedelanlæg er spids- og reservelast.

Varmecentralen er fuldautomatisk og ubemandet, idet pumper og vekslere kan startes, reguleres og stoppes via SRO-anlægget.