Akustik og god lyd er en del
af et godt indeklima

Støj, rum- og bygningsakustik er et vigtigt element af indeklimaet i alle bygninger, for dårlige indendørs akustik- og lydforhold kan medføre en lang række problemer.

Akustik – god akustik har stor betydning i forhold til de støjgener man generes af i hverdagen, både i forbindelse med éns arbejde og i hjemmet. Akustik har betydning for éns trivsel, hvile og evne til at fungere optimalt.
Uanset om det drejer sig om akustik i koncertsale, boligbyggeri, daginstitutioner, skoler, kontorer, produktionslokaler eller restauranter, skal lokalernes støjmæssige og akustiske indeklima være afstemt med alle hverdagens funktioner.
 
Derfor har vi som rådgivende ingeniørvirksomhed valgt at servicere vores kunder med en hel afdeling for akustik, som kan rådgive om støjisolering og akustik, og hvor vi er særdeles lydhøre over for vores kunders behov.
 

Midtconsult tilbyder akustikrådgivning indenfor følgende områder:

Test akustikken allerede inden første spadestik

Digital simulering giver dig mulighed for at opleve akustikkens kvaliteter i bygningens rum, før byggeriet er gået i gang. På baggrund af projekttegninger og akustiske beregningsprogrammer kan Midtconsult således beregne akustik og støjniveau allerede i planlægnings- og projekteringsfasen. Det sikrer, at forskellige ideer og løsninger til inventar, vægge og lofter eller klimaskærm kan analyseres digitalt frem for, at der kommer uforudsete udgifter efter byggeriets færdiggørelse.

Hurtig og professionel rådgivning om bygningens akustik i overensstemmelse med gældende normer og standarder garanterer kunden kvalitet, sikkerhed og optimerer byggeriet. Midtconsults ydelser omfatter også målinger af akustik: Fra facadens lydisolering, trinlydniveau og luftlydisolation for boligskel, til efterklangstid, taleforstålighed og øvrige rumakustiske måleparametre.

Støj kender ikke til skellinjer - sørg for afskærmning

Støj fra veje, togtrafik eller virksomheder kan byde på et alvorligt problem. Derfor er det vigtigt allerede i projekteringsfasen at fastlægge de korrekte niveauer for støjbelastninger. Det sikrer overholdelse af indendørs støjkrav i den gældende lokalplan og i bygningsreglementet.

Midtconsult foretager gerne en niveaufastlæggelse af udefrakommende støj for derefter at rådgive om netop de byggeløsninger, der vil være de rigtige i forhold til det omgivende miljø.

Kontakt hos Midtconsult