Akustik i skoler

Skolebyggeri er altid en udfordring, og det betaler sig at gøre sig overvejelser om akustik og støj. Allerede når de enkelte lokalers funktionalitet og placering overvejes bør der være akustisk rådgivning på banen.
Støjende og stille aktiviteter kan med fordel placeres i forskellige dele af skolen, langt fra hinanden og dermed give de bedste forhold mht. arbejdsmiljø og støjbelastning og i forhold til både indlæring og kreativ udfoldelse. Musiklokaler og sløjd kræver særlige konstruktionsmæssige hensyn, og er skolen placeret tæt på en større vej kræver dette også særlige akustiske forbehold.
 
Det er altid bedre at projekterer med akustiske løsninger inden byggeriet. Når byggeriet først står færdigt kan det betyde væsentlige ekstra omkostninger at rette op på støjforhold.
 
Med det nye byggereglement BR10 er der stillet nye krav til undervisningsbyggeri. Midtconsult rådgiver om og sikrer at kravene opfyldes, og foretager målinger der sikrer at de projekterede krav opfyldes.
 
Skolens musiklokale er et område helt for sig selv. Forskellige kunstarter har forskellige krav til akustik, og musik kommer kun til sin ret når lokalet tilpasser sig kravene. Midtconsult rådgiver om rumakustiske løsninger, hvor lokalet med enkle midler, tilpasser sig musikken vha. variabel efterklangstid.
 
Midtconsult råder over beregningsprogrammer som gør det enkelt at forudsige støjforhold, taleforstålighed og efterklangstid. Beregningsprogrammet Odeon anvender oplysninger om materialevalg og rumgeometri til at forudsige akustikken i lokalet, og giver mulighed for at høre hvordan tale, sang mv. vil udfolde sig i lokalet inden byggeriet er færdigt.
 

Akustiske forhold og deres symptomer

Symptomer

Konsekvenser

Dårlig luftlydisolation mellem lokaler, boliger og igennem facader
 
Lang efterklangstid
 
 

- Trafikstøj
- Forstyrret undervisning
- Larm fra gange, musik-  lokaler, legeplads og andre undervisningslokaler

 

 

 

- Høje støjniveauer
- Lav taleforståelighed
- Rungende lokaler
 
 
 
 
 
 

- Koncentrationsbesvær
- Nedsat indlæringsevne
- Stress
- Tinitus
- Irritation
- Klager
- Nedsat hørelse
- Problemer med arbejdstilsynet
- Hyperacusis

Åbne rum og planer til undervisning
Midtconsult har desuden erfaring med design af åbne rum og planer i skoler. Denne type skoler rummer en særlig udfordring, og det vil ikke være muligt at opnår et helt åbent design, da lydsmitten mellem undervisningsområderne vil være enorm, hvilket kan gøre det umuligt at gennemføre undervisning.

Midtconsult bruger simuleringsværktøjet Odeon til frit og realistisk design af rumakustik for komplicerede lokaler, hvor effekter som afskærmning og fysisk placering af absorbenter, mennesker og møbler har reel betydning for resultatet.
 

 

Kontakt hos Midtconsult