Akustik og støj i produktions-
og arbejdslokale

Støj i produktions og arbejdslokaler hænger både sammen med det rette valg af maskiner og afskærmning men også af lydforhold i og mellem de enkelte- og tilstødende lokaler, og det er vigtigt at være opmærksom på støjsmitte til støjfølsomme naborum uanset om det er kontorlokaler eller boliger.

Akustikken internt i det enkelte lokale har også stor indflydelse på både taleforhold i rummet, støj til og fra tilstødende lokaler og rum samt på støj fra maskineri i selve lokalet. Det har derfor en afgørende betydning at de enkelte lokalers akustik og lydisolering matcher anvendelse af både dem selv og de tilstødende.

Tabellen herunder viser en oversigt over nogle af de konsekvenser ringe akustik har. Både hvordan det manifesterer sig i form af støj og rumklang, men også nogle af de effekter og konsekvenser det har for de enkelte medarbejdere.

Akustiske forhold og deres symptomer

Symptomer

Konsekvenser

Dårlig lydisolering mellem lokaler, til boliger og facader
 
Lang efterklangstid
 
 

- Støj til eksternt miljø
- Andre lokaler: kontorer,
  kantiner, gange mv.
  generes af støj

 

 

- Ekkoer
- Høje støjniveauer
- Støj
- Rungende lokaler
- Lav taleforståelighed
- mere støj fra naborum
- mere støj til naborum
 

- Problemer med arbejdstilsynet
- Problemer med miljøgodkendelse
- Dårligt arbejdsmiljø
- Hørenedsættelse
- Misforståelser og fejl
- Stress
- Psykisk arbejdsmiljø
- Klager
- Tinitus
- Sygefravær

Midtconsult har en bred vifte af ydelser indenfor området, erfaring og overblik som sikre vores kunder de bedste og mest optimerede løsninger.

• Måling og regulering af efterklangstid
• Måling og regulering af støj
• Måling af støj i rum og naborum
• Måling af luftlydisolation, facadelydisolation og trinlydniveau.
• Projektering af efterklangstid og lydisolation som matcher myndighedskrav
  og evt. andre behov
• Fastlæggelse af støjkrav og behov for dæmpning til maskiner
• Støjkortlægning af arbejdslokaler og områder med særligt behov
• Måling, beregning og kortlægning af ekstern støj fra virksomheder
 

Akustik og støj i produktions- og arbejdslokaler
Særligt støjende udstyr og maskiner kan anbringes i tilbygninger og indkapsles så der både er adgang, tørt og samtidig afskærmning mod naboerne, så disse ikke støjbelastes unødigt.

Akustik og støj i produktions- og arbejdslokaler
Glas kan være en særlig udfordring – det har ringe lydisolering og er meget hårdt, der er således risiko for både støjsmitte og lang efterklangstid.

 

Kontakt hos Midtconsult