Støj og akustik i institutioner

Pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner, SFO og øvrige institutioner hører til en af de mest støjbelastede faggrupper. Klager over støj kan være en indikator og forløber for øget sociale konflikter, sygefravær, tidlig udtrædelse fra arbejdsmarkedet, træthed og stress. Støj har en klar forbindelse til jobtilfredshed og motivation.

Støj og akustik i institutioner

For nogle mennesker opstår høreskader allerede ved 75dB(A), men høreværn skal først tilbydes ved 80dB(A) og er først påbudt ved 85dB(A). Dette er imidlertid ikke praktisk i en daginstitution, og ikke særligt forsvarligt. Hvis børnene ikke kan råbe pædagogerne og hinanden op, så råber de bare endnu højere, og dermed skabes en skrue uden ende.
Bl.a. Dansk arbejdsmiljøinstitut og BUPL m.fl. har lavet undersøgelser af forholdene i danske daginstitutioner. Et eksempel herpå er denne fra Arbejdsmiljøinstituttet: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/stoej-rapport.pdf

I denne udredelse findes følgende tabel som viser hvor stor en andel af SFO’er, børnehaver og vuggestuer der er udsat for støjniveauer over hhv.
75, 80, 85 og 90dB(A):

  Vuggestuer Børnehaver SFO’er
% over 75dB(A) 96 95 96
% over 80dB(A) 54 50 67
% over 85dB(A) 7 5 20
% over 90dB(A) 0,1 0,1 1,7

 

Det fremgår, at der reelt burde tilbydes høreværn i halvdelen af danske daginstitutioner, og det fremgår også, at der var god sammenhæng mellem efterklangstiden og støjniveauet.

Tiltag som kan forbedre støjforholdene:

Gode akustiske forhold, f.eks. en lav efterklangstid, er en absolut forudsætning for en effektiv dæmpning af støjen

Indretning - Opdeling af støjende og stille aktiviteter

Dæmpning af kilder - Undersøgelser af hvor, hvornår og hvordan larm opstår

Pædagogisk adfærd kan have afgørende indflydelse på støjen

Kontakt hos Midtconsult