Støj og akustik i åbne kontorrum og åbne kontorplan

Åbne kontorlokaler er populære, de giver lys og gør det nemt for medarbejdere at udveksle ideer og giver et åbent kreativt miljø.
Til gengæld skaber de nogle akustiske udfordringer. Akustikken er et vigtigt område i kontorer, da en forringelse af denne, kan have betydning den enkelte medarbejders koncentrationsevne og dermed produktivitet.

Støj og akustik i kontorer

Ny standard DS/EN ISO 3382-3 ”Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åben plan kontorer”

Mangelfuld akustisk regulering betyder, at medarbejderne forstyrrer hinanden uforholdsvist meget ved almindelige aktiviteter. Hos Midtconsult har vi rådgivet i konkrete sager hvor kontormedarbejdere har haft længere sygemeldinger som følge af dårlige akustiske forhold.

Hidtil har det rumakustiske fokus, igennem forslag i bygningsreglementer og via vejledende værdier fra arbejdstilsynet, været både på at reducerer støjniveauet og på at tilvejebringe en lav efteklangstid.

I den kommende standard DS/EN ISO 3382-3 er der sat større fokus på, at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold i store fælleskontorer. Det sker ved at stille krav til forhold som mindsker forstyrrelserne imellem medarbejdere. Dette sker først og fremmest via reduktion af taleforståelighed, STI, så telefonsamtaler og små-snak ikke forstyrre i større afstande, rD, samt til reduktion af talens støjniveau pr. fordobling af afstand, DL2, så selve støjudbredelsen begrænses.

Selvom standarden kun er på bedding, har Midtconsult allerede på nuværende haft flere storkontorer til projektering, som har fulgt forslagene i standarden. Projekteringen foregår ved at der i samarbejde med arkitekten udarbejdes en 3D model i ODEON af kontoret med møblement. Modellen optimeres løbende således at både akustikkrav, arkitektur og indretning går op i en højere enhed.

I forbindelse med tilbudsgivningen kan det være vigtigt at få et skøn på omfanget af nødvendig akustisk regulering.
Regulerende tiltag omfatter både skærmvægge, høje reoler, vægabsorbenter og loftabsorbenter.

Midtconsult tilbyder både projektering og kontrolmåling i forhold til opfyldelsen af krav specificeret i forhold til DS/EN ISO 3382-3 ”Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åben plan kontorer”, viden om hvad der skal til, samt bygherrerådgivning i forhold til støj og akustisk regulering af åbne kontorrum og åbne kontorplan.

Kontakt hos Midtconsult