Logbog- støj og arbejdsmiljø

Midtconsult råder over udstyr til registrering og logning af støj i forbindelse med erhverv og arbejdsmiljø.
Dette foregår i praksis ved at vi udleverer en logbog og sætter en mikrofon på en medarbejder. Medarbejderen skal således bærer mikrofonen under arbejdet og noterer oplysninger om de daglige gøremål og rutiner i et antal dage.

Vi sammenholder derpå mikrofonens målinger med medarbejderens aktiviteter, og resultatet bliver derfor en støjvudering af de enkelte aktiviteter. Det gør det muligt, at gribe effektivt og præcis ind der hvor problemet er, frem for at indføre generelle tiltag med begrænset effekt.

Støjlogning kan anvendes mange steder
Logning af støj kan anvendes mange steder, men typisk i meget støjende miljøer:

- Industri og produktionsvirksomheder
- Daginstitutioner, SFO, vuggestuer, skoler, institutioner
- Byggepladser

Støj - logning, et eksempel
Støj logges med et personbåren dosimeter, og personen, der bærer dosimeteret, skriver samtidigt om sine gøremål og rutiner i en logbog på timebasis.

Herunder ses resultaterne af en støjlogning i en daginstitution.
Den pågældende dag blev der logget i 3 timer.

Støjlogbog

Peakværdier for impulsstøj.
Grænsen på 137dB(C) må ikke overskrides i løbet af arbejdsdagen.

Støjlogbog

Grænseværdien for 8timer er 85dBA, og selv om denne overskrides i perioder 
i løbet af dagen betyder det ikke nødvendigvis at der er tale om en overskridelse.

 

Kontakt hos Midtconsult