Mikado House

Mikado House er et moderne kontorhus / firmadomicil umiddelbart overfor ITU i Ørestaden. Bygningen er formet som et A og er 6 etager høj. Kernen i bygningen er et vifteformet atrium.
Ekstern støj
I forbindelse med opførelsen af kontorhuset Mikado House i Ørestaden har midtconsult udført en orienterende beregning af den eksterne støj fra bygningens tagventilation og køling. Bygningen er vifteformet og kernen er et stort atrium med adskillige rytterlys. På taget findes et stort antal tætsiddende ventilations- og køleaggregater som tilsammen udgør 76 støjkilder. Rundt om disse konstrueres et omsluttende skærm, der både virker visuelt og lydmæssigt skærmende.


Soundplan støjkort over ekstern støj

Støjkort som viser støjudbredelsen i 25meters højde over terrænet.
Samt valg af beregningspunkter på de omliggende bygninger.

Zoom

Terræn og bymodel i 3D danner grundlag for beregningerne.

Beregningsprogrammet SoundPLAN viser hvilke støjkilder, der bidrager mest til det samlede støjniveau, og resultaterne kan have betydning for bl.a. drifttid på kølingsaggregater såvel som på ventilationens maksimalt tilladelige kapacitet om natten. Programmet giver muligheder for at finde den optimale løsning, både i forhold til omkostninger og støjmiljø.
 
SoundPLAN beregner støjniveauet ud fra gældende standarder og gav i dette tilfælde mulighed for at undersøge og vurdere effekten af både lyddæmpere, afskærmning, driftid, og placering. Alle undersøgelser udførtes i projekteringsfasen og dermed inden ventilationsanlæggene blev leveret.
 
Bygningsakustik: Luftlydisolation
Midtconsult har udført beregning på luftlydisolation af skillevægge i kontorer. Midtconsult beregnede den forventede luftlydisolation for konstruktioner sammensat af døre, glas og gips, idet der sikredes at byggeprogrammets krav blev tilgodeset og der sikredes at unødig overhøring mellem lokaler kunne undgås.
 
Efterklangstid
Midconsult udførte adskillige Odeon simuleringer på mindre mødelokaler samt en større kantine. Målet var at opnå gunstige lydforhold med passende dæmpning og uden forstyrrende ekkodannelser. Endvidere simuleredes også hvorledes PA-systemer kunne monteres på hensigtsmæssig vis i kantine lokalet.

Kontakt hos Midtconsult