Akustik for bygningsinvestorer / ejendomsselskaber

Midtconsult har mange års erfaring med bygherrerådgivning, rum- og bygningsakustiske målinger og projektering i forbindelse med både nybyggeri, ombygning og renoveringer.

Renovering og ombygning
Et af de problemer, som tit ses, er at ældre bygninger opkøbes til renoverings- og ombygningsformål, især i bygader, hvor det efterfølgende viser sig at ejendommen ikke kan få ibrugtagningsgodkendelse eller tilladelse til ændret anvendelse, idet akustik og støjforhold ikke opfylder bygningsreglementet.
Denne situation kan undgås ved at der udføres kontrolmålinger inden køb, og kan således også bruges til risikoafdækning, samt mere præcis vurdering af renoverings- og ombygningsomkostninger.
Midtconsults akustiske eksperter har erfaring med projektering af både bygnings- og rumakustik samt støjforhold. Også i forbindelse med ombygning og renovering, hvor det ofte er nødvendigt med en lidt kreativ tilgang, for at finde en fornuftig løsning, som både virker og kan anvendes.

Akustik- og Støjscreening
Midtconsult udfører støj- og akustik screeninger, både med og uden måling, til risikoanalyse til brug for ejendomsinvestering, og til afdækning af forventede omkostningsniveauer i forbindelse med både nybyggeri, renoveringer og ombygninger.
 

Kontakt hos Midtconsult