Rum- og bygningsakustik er vigtigt for indeklimaet

Uanset om det drejer sig om boligbyggeri, daginstitutioner, skoler, kontorer, produktionslokaler eller restauranter, så skal lokalernes indeklima være afstemt med funktionaliteten.

Rum- og bygningsakustik

Midtconsult tilbyder bl.a. beregning, måling og vurdering af: trinlydsniveau, luftlydsisolation, efterklangstid og støj.

Kontakt hos Midtconsult