Lydmåling

Midtconsult har en holistisk tilgang til støj og akustik på alle niveauer, vi ser på helheder og tænker bredt. Det holistiske perspektiv udstrækker sig til at indtænke såvel bruger, kunde, økonomi, miljø og øvrige fag i samspillet med akustik.

Midtconsult har et omfattende materialebibliotek og sætter sig ind i det enkelte produkts anvendelse, effektivitet, fordele og ulemper, pris, miljø, brandforhold, vedligeholdelse, slidstyrke, totaløkonomi, montage med mere.

Det holistiske perspektiv udstrækker sig helt ned i  opfattelsen af lydmåling og støjmåling. Vi er meget bevidste om samspillet og modsætningsforholdet indbyrdes imellem lyd, støj og stilhed. Alle 3 elementer er altid tilstede som en overvejelse i alle projekter - I form af mål og bevægelse imellem de 3 elementer.

 

Midtconsult udfører både lydmålinger og støjmålinger med henblik på at fastlægge både lyd, støj og stilhed.
 
Måling af lydniveau, taleforstålighed (STIPA), frekvenskarakteristik, flutterekko og efterklangstid på et diskotek, i en biografsal eller lignende, er med til at fastlægge og påvirke kvaliteten af den lyd publikum oplever og betaler for. Omvendt er det også med til at afgøre om naboen oplever støj eller stilhed. Helheden er afgørende for om sådan et projekt kan realiseres. 

Kontakt hos Midtconsult