Rum- og bygningsakustiske målinger

Midtconsult udfører rum- og bygningsakustiske kontrolmålinger på byggeri. Det er typisk foranlediget af krav fra bygherrerådgiver, myndigheder eller egenkontrol eller test fra producenten.
Midtconsult har målingsydelser i forhold til en lang række af parametre som beskriver lyd og støj i- og mellem rum.
 
Herunder er de mest almindelige beskrevet. Efterklangstid, luftlydisolation, trinlydniveua og støj er de parametre som der hyppigst er krav til.
 
Rumakustiske målinger
Efterklangstid Beskriver hvor hurtigt lyden henfalder, udslukkes i et rum [T, T20, T30]
 
Støjniveauet Fra tekniske installationer, fra grupper af mennesker, trafikstøj, naboer, virksomheder og andet [LA,eq]
 
Afstandsbetinget fald i støjniveauet Hvor langt væk virker støjen fra en som taler i telefon generende eller hørbart på et kontorplan, [DL2 rD, rP]
 
Taleforstålighed Evnen til at forstå tale mennesker imellem eller fra højtalere [STI, STIPA]
 
Akustisk kapacitet Antallet af personer som kan opholde sig i et rum og stadig have tilfredsstillende forhold for samtale[N]
 
Bygningsakustiske målinger
Luftlydisolation Væg-, facade-, loft- og etagedækkonstruktioners evne til at stoppe luftbåren lyd [R’W, D’nT]
 
Trinlydniveau Gulve og etagedæks evne til at modstå trinstøj og anslag [L’nW]

Kontakt hos Midtconsult