Luftlydisolation

Luftlydisolation betegner bygningselementers evne til at reducerer lyd mellem rum. Det drejer sig derfor i høj grad omkring at minimerer forstyrrelser fra tilstødende og samtidigt sikre at et rum har en tilstrækkelig grad af fortrolighed.

Projektering af luftlydisolation har indflydelse på det akustiske indeklima i det færdige byggeri.

  • Dæmpe støj fra tekniske installationer, herunder støjgener fra pumper, server, printer og kopirum eller særligt støjende maskineri.
  • Sikrer fortrolighed mellem lokaler, f.eks. mellem møderum og kontorområder.
  • Minimerer distraktioner og forstyrrelser fra andre rum og tillade bedre mulighed for koncentration og fordybelse.
  • Minimerer støj fra naboer, trafikstøj eller tilstødende erhvervslejemål og generel virksomhedsstøj.

Midtconsult har erfaring og udstyr til, at sikre den rigtige luftlydisolation til det rigtige formål. Vi har erfaring med og viden om en lang række af konkrete konstruktioner og konstruktionsprincipper og anvender meget specialiseret udstyr og software, både til måling og dimensionering af konstruktioner.

Vi har god erfaring med at dimensionerer luftlydisolation for etage-, facade- og vægkonstruktioner til at sikrer overholdelse af støjgrænser.

Luftlydisolation er en af de mest målte bygningsakustiske parametre, og midtconsult har meget stor erfaring med både måling og også med afhjælpning hvis det behov skulle opstår.
 

Kontakt hos Midtconsult