Taleforståelighed – STI

Der er i de seneste år kommet øget fokus på taleforståelighed og kommunikation.
En større del af erhverv, salg og måde at omgås hinanden på arbejdspladsen er i dag baseret på kommunikation. Det har derfor betydning for driften og effektiviteten at forhold for talekommunikation er gode, og at der samtidigt er opmærksomhed på at der er en hårfin forskel på talekommunikation og talestøj.
Den rette rådgivning omkring akustik- og støjforhold kan være forskellen mellem gode, sunde, produktive arbejdspladser - og det modsatte.

Taleforståelighed
Taleforståelighed er en subjektiv parameter som beskriver hvor mange ord eller korte sætninger en person forstår under givne forhold. Der er 2 ting der har indflydelse på hvor god taleforståeligheden er:

  • Den ene er rummets klang. En lang efterklang betyder at ordenes lyd flyder sammen og det bliver svært at skelne bogstavlyde og ordene fra hinanden.
  • Den anden er signalstøjforholdet. Det kan være svært at få ørenlyd i en børnehaveklasse hvor børnene råber, ligesom det kan være svært, at høre hvad der bliver sagt bagerst i et auditorium, hvis der ikke er hjælp fra højtalere.

STI, STIPA og taleforståelighed
En måde indirekte at vurdere taleforståelighed objektivt er ved brug af STI-metoden. Princippet med STI-metoden er at undersøge hvor meget et syntetisk talesignal støjpåvirkes i rummet STI-værdien angiver dog ikke direkte taleforståelighed. På nedenstående figur ses en skitse som viser sammenhængen mellem taleforståelighed og STI.

Figuren viser forholdet mellem taleforståelighed og STI-værdier for en standard taler. Det kan hertil bemærkes, at STI-værdien for kvinder og mænd sjældent er helt ens fordi de moduleres forskelligt pga. forskellen i stemmernes frekvensindhold.

Institutioner, undervisningsrum, konferencerum, auditorier og talevarsling
For at eleverne i et klasselokale kan få det mest muligt ud af timerne, er det en forudsætning at taleforståeligheden er høj – også på de bagerste rækker. Det sætter krav til at der opsættes absorbenter som kan nedbringer efterklangstiden og evt. opsætning højtalere i større auditorier.

Åbne kontorer og undervisningsrum
I ovenstående tilfælde ønskes en STI-værdi som er højst mulig (maksimalt 1,0). Det er dog ikke altid en fordel med en høj STI-værdi. I åbne kontorer kan en høj taleforståelighed betyde at medarbejdere nemt bliver forstyrret af en ”nabo” som taler i telefon. Allerede ved en STI-værdi på 0,3 vil personerne føle sig forstyrret af naboen.

Dette sætter store krav til indretningen af åbne kontorer og undervisningsrum, hvor der i nærmiljøet bør være en høj STI-værdi (STI > 0,5) mens STI-værdien ved nabobordet eller i naboområdet bør være lavere (STI < 0,5).

Dansk Standard har for nyligt frigivet en ny standard DS/EN ISO 3382-3, som anviser målemetoder til at måle talestøjs udbredelse i åbne kontormiljøer. Midtconsult har erfaring både med måling og begrænsning af talestøj i sådanne kontorlandskaber.

Evakuering og talevarsling
Taleforståelighed er ikke kun vigtig for undervisning, i værste fald kan den være et spørgsmål om liv eller død. Det kommer til udtryk i DBI retningslinje 024, hvor der findes krav til at STIPA minimum skal være 0,5 for talevarslingssystemer. Dette svarer til en taleforståelighed på 100 % for korte sætninger.
Midtconsult har måleudstyr og programmer til projektering af god taleforståelighed. Vi samarbejder desuden med vores brandrådgivere i forhold til at finde de optimale løsninger på gode og økonomisk fornuftige evakueringsstrategier.

Midconsults ydelser
Midtconsult har udstyr til måling af STI, STIPA, RASTI mf. Endvidere anvender Midtconsult et simlueringsprogram (Odeon) til at forudsige STI-værdier allerede i projekteringsfacen for et byggeri.
 

Kontakt hos Midtconsult