Trinlydniveau

Trinlydniveau er lyd / støj fra mekaniske anslag på gulvoverfladen i et tilstødende lokale. Formålet er at begrænse støjgenerne fra personer som færdes i tilstødende lokaler.

For lav trinlydisolation er en af de hyppigste årsager til naboklager over bygninger. Det er også en af de parametre som hyppigst viser sig at være utilstrækkelig ved kontrolmålinger.

Målingen foregår ved at en bankemaskine, se illustrationen, anslår gulvoverfladen i et andet lokale end det man aktuelt måler i. Fortrinsvis et tilstødende lokale eller gangareal. Den støj som måles er derfor den støj som er overført direkte via konstruktionerne.

Facadelydisolation

Standardiseret bankemaskine. 5 stålhamre á 500g falder hver 4,0cm med en samlet anslagsfrekvens på 10,0Hz.

Det har derfor stor betydning at der indgår et fjedrende / elastisk element i konstruktionsopbygninger, hvor der er krav til trinlydisolation, og hvor personfærdsel i naborum og gangarealer i øvrigt ikke må virke generende.
At opnå en god trinlydisolation kræver en særlig opmærksomhed, idet selv små fejl kan få afgørende betydning, og som kan være både svære og dyre at rette. Det er også vigtigt at identificerer omfanget korrekt, hvilket kræver en del erfaring.

Midtconsult har stor erfaring med både projektering og måling af trinlydniveau. Dertil kommer at vi har opbygget en solid ekspertise omkring afhjælpning og fejlfinding.

Herunder er eksempler på byggerier hvor der stilles krav til trinlydniveau.

  • Skoler
  • Kontorer
  • Daginstitutioner
  • Boliger
  • Erhverv tilgrænsende boliger
  • Hospitaler
  • Kulturinstitutioner
Facadelydisolation

Kontakt hos Midtconsult