Rumakustik med Odeon

Midtconsult kan foretage avancerede beregninger på rumakustik med programmet Odeon. Dette program giver mulighed for at undersøge de akustiske forhold f.eks. omkring efterklangstid, tale og musik i projekteringsfasen.

Gennem beregninger på en digital 3D model er det muligt at foretage akustiske optimeringer i forhold til både konstruktionen og materialevalg og dermed forbedre økonomien.

Rumakustik med Odeon
Illustration gengivet med tilladelse af: Odeon

Det er muligt f.eks. at undersøge om lydtrykket i auditorier er tilstrækkeligt eller om der er brug for højtalere samt evt. optimere placeringen af disse. Der kan udarbejdes tal for taleforstålighed, efterklangstid mv. for at sikre gode og ensartede lytteforhold. Og det er også muligt at undersøge arbejdsforhold og begrænse støjproblemer.

Typiske bygnings- og lokaleforhold hvor programmet er oplagt til at kontrollere efterklangstid, taleforståelse og lydtrykniveau: 

 • Haller og fællesrum
 • Åbne kontorlandskaber
 • Åbne kontorlandskaber i flere etager 
 • Forsamlingshuse 
 • Koncertsale 
 • Kantiner 
 • Fabrikshaller 
 • Lagerhaller 
 • Kongrescentre 
 • Større konference- og mødelokaler 
 • Auditorier 
 • Biografsale  

Alle større lokaler med krav til lydforhold og/eller udformning.
Med Odeon er det muligt at lave undersøgelser af akustikken i projekteringsfasen. Og dermed sikre at Bygningsreglementets krav og arbejdstilsynets anvisninger opfyldes fra start.

Det er en god idé at undersøge de akustiske forhold inden opførelsen. Det er muligt, at undersøge hvilke konsekvenser materialevalg og rumgeometri har for akustikken, længe inden det første spadestik tages. I sidste ende kan en sådan undersøgelse spare mange penge, både i forhold til materialeindkøb og evt. senere ændringer af konstruktionen.
 

 

Kontakt hos Midtconsult