Støjmåling afdækker hurtigt og effektivt støjproblemer

Midtconsult rådgiver om og måler støj, såvel udvendigt som indvendigt. Vi råder over udstyr og programmer som sikre en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre: efterklangstid, dæmpning, lydtryk mv.

Støjmåling

Indenfor støjområdet kan midtconsult hjælpe med såvel beregning som måling af støj. Vi rådgiver desuden om afhjælpende foranstaltninger og dokumentere effekten heraf.

Midtconsults ydelser omfatter både måling at ekstern støj fra virksomheder, NR-kurver for ventilationsanlæg, installationsstøj i boliger, kontorer og industrielle bygninger, samt måling af støj fra maskiner.

Når produktionsvirksomheder skal støjkortlægges kan støjmålinger og kildestykemålinger desuden indgå i kortlægningsprocessen for at øge præcisionen og mindske usikkerheden.

Midtconsult er kvalificeret til støjmåling og udarbejdelsen af rapporter over støjforhold som dokumentation til myndighederne.

Kontakt hos Midtconsult