Akustik og støj i VVS- og tekniske installationer

Midtconsult har mulighed for at bistå med projektering og/ eller kontrol i forhold støj og lyd fra køle- og ventilationssystemer, samt andre tekniske installationer.

De tekniske kompetencer vedrører både lyd og støjs udbredelse internt i lokaler, samt lydspredning fra rum til rum, og ikke mindst som ekstern støj til omgivelserne uden for bygningen.

Granskning / projektering af ventilationssystemer kan for eksempel omfatte følgende ydelser:

  • Om det er sandsynligt at støjkrav kan overholdes i rum.
  • Om ventilationssystemet er dimensioneret med tilstrækkelig lydisolation mellem lokaler
  • Om anlægget giver anledning til støjgener hos naboer i omkringliggende boliger og bygninger.
  • Undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser af at flytte anlæg til et andet sted.
  • Vurderer hvorledes konkrete anlæg påvirker støj- og taleforhold i forhold til konkrete arbejdsstationer mange meter væk i store lokaler og haller. Også inden anlæg opstilles.
  • Dimensionering af konkret bekæmpelse / afhjælpning

Vi vurderer f.eks. på baggrund af den samlede overførsel via armaturer, kanalvægge, tværsnitsstørrelser, vægstørrelse, modtagerrummets størrelse og akustiske indretning, samt hvis der findes anlægsspecifikke værdier som dæmpning eller kildestyrke.

Som bygherrerådgivere kan midtconsult bistå både med at stille de rette krav til anlæg, samt med granskning af dokumentation på leverancer / installationer.

Endvidere råder midtconsult også over det nødvendige udstyr til kontrolmåling af både støj i lokaler og lydisolation mellem rum, samt i forhold til støjafgivelse til omgivelserne.

Kontakt hos Midtconsult