Støj kan både måles og beregnes

Målingerne foretages ofte når skaden er sket og naboerne begynder at klage. Støjberegninger kan derimod foretages inden et anlæg opføres, og dermed kan det sikres at der foretages de rigtige valg allerede i anlægsfasen og at risiko for efterfølgende afhjælpning dermed minimeres.

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at kombinerer måling og beregning, idet støjmåling på eksisterende lignende anlæg og de aktuelle bygninger og omgivelsers evne til at dæmpe lyd, giver gode pålidelige resultater.

Midtconsult har viden, programmer og metoder som kan bruges til beregning på mange forskelige typer støj:

  • Vejstøj på opholdsarealer
  • Vejstøj på facader
  • Indendørs støjniveau fra vej med henholdsvis åbne og lukkede vinduer
  • Togstøj på opholdsarealer, facader og indendørs.
  • Ekstern støj fra virksomheder
  • Støjsmitte mellem lokaler / boliger
  • Støjsmitte fra / via ventilation, kanaler og lignende.
  • Støj fra diverse industrianlæg
  • Støjudbredelse i kontormiljøer

Midtconsult har hyppigt opgaver, hvor der sættes krav til kommende anlæg i forhold til det maksimale støjniveau som kan tillades i omgivelserne.

Kontakt hos Midtconsult