Støjscreeningen afdækker dine behov

Midtconsult yder støjscreening som rådgivningsydelse. En støj- og akustikscreening tjener til at afdække behov for- og omfang af forundersøgelser og projektering af f.eks. en bygning.

En screening af et byggeri tager udgangspunkt i både bygningens type, anvendelse, formål og beliggenhed.

Midtconsult undersøger den lokale lovgivning for regler vedrørende støj og akustik. Vi undersøger desuden hvilke regler i bygningsreglemetet og i arbejdstilsynets anvisnigner, der finder anvendelse i forhold til projektet. Og vi kigger på kort, anvendelseskort, byggeprogrammet, situationsplaner samt luftfotografier.

På baggrund af det foreliggende materiale vurderer midtconsult hvilke undersøgelser som er relevante at udføre på detailniveau, såvel som hvilke bygningsmæssige krav, der skal stilles til det forestående byggeri.

Støj- og akustikscreeningen kan typisk gennemføres på nogle timer for langt de fleste projekters vedkommende.

Støjcreeningen kan desuden følges op med en spørgesession hvor 2 erfarende midtconsult akustikere spørger ind til detaljer, løsninger, materialevalg, omfang, opstalter, snit, planer, udførelse, ventilationsgennemføringer, anvendelse mv. på baggrund af det projektmateriale som foreligges ved mødet. Midtconsult kan desuden i ønsket / nødvendigt omfang inddrage andre faggrupper indenfor brandrådgivning, vvs, el, konstruktion mv. Derved sikres en fyldestgørende projektering, et godt overblik og en god start på hele projektet.

 

 

Kontakt hos Midtconsult