Få overblik over støj i virksomheden

Midtconsult rådgiver om, måler, beregner og kortlægger ekstern støj fra virksomheder. Vi råder over udstyr og programmer, som giver et strategisk overblik over virksomhedens støj. - Et overblik som præcist viser, hvor og hvordan der skal sættes ind overfor støjen. Dermed optimeres både økonomi og støjdæmpning.

Virksomhedsstøj

Få overblik med et støjkort

Vi anvender oplysninger om støjkilder fra virksomhedens køleanlæg, ventilation, intern og ekstern logistik m.v., samt bygnings- og terrænforhold til at udarbejde støjkort og punktberegninger, som giver et detaljeret overblik over virksomheders afgivelse af støj til det eksterne miljø.

Støjmålinger til ekstern og intern dokumentation

Midtconsult råder over udstyr til støj og lydmåling. Støjmålinger anvendes generelt til ekstern og intern dokumentation, men kan desuden supplerer støjberegninger og støjkortlægninger.

Derudover kan vi hjælpe med, at udarbejde en støjhandlingsplan, som opfølgning på støjkortlægninger eller lydmålinger, og dermed sikre at støjproblemerne reduceres.

Støjafhjælpning kan desuden indarbejdes i projekteringsfasen i forbindelse med nyanlæg, udvidelser og ændringer. Fordelen ved at håndtere støjgenerne i projekteringsfasen er, at der digitalt kan afprøves forskellige løsningsforslag til begrænsning og reduktion af støjproblemer. Når løsningerne afprøves inden der bygges, er det nemmere at finde den bedste løsning, både arkitektonisk, miljømæssigt og økonomisk.

 

Kontakt hos Midtconsult