Støj fra jernbaner

Vi udfører projektering og niveaufastlæggelse i forhold til støj fra togtrafik.

Midtconsults ydelser omfatter både beregning af togstøj i punkter, og egentlige støjkortlægninger.

Vi udfører også:

  • Beregner den nødvendige dæmpning af facader og vinduerne under hensyntagen til støjens karakter.
  • Beregner støjniveauet på facaden.
  • Måler facadens luftlydreduktion, dvs. evne til at dæmpe støjen.
  • Fastlægger det indvendige togstøjniveau i såvel kontor som boligrum.
  • Midtconsult projekterer i forhold til bygningsreglementet og miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
  • Der kan foretages projektering af afhjælpende foranstaltninger som f.eks. støjværn og støjvold.

Kontakt hos Midtconsult