Støj fra veje

Vejstøj fra biler og lastbiler generer i dag 8% af den danske befolkning. Det er en hyppig årsag til klager både til kommuner og i forbindelse med nybyggeri.

Der er foretaget undersøgelser af den økonomiske påvirkning, som viser, at et gennemsnitshus i Danmark taber 1,6% af værdien pr. dB niveauet er over den vejledende støjgrænse for vejstøj på Lden=58dB.
Det kan således betyde meget for et hus økonomi, såvel som salgbarhed, at der er taget højde for støjforhold fra vej og øvrig trafik.

Ud over den økonomiske problematik, så er vejstøj direkte sundhedsskadeligt. Omfattende studier har vist, at de helbredsmæssige konsekvenser for langtidseksponering af vejstøj over grænseværdierne kan få direkte konsekvens for forventet livslængde, og op mod 200 danskere har hvert år vejstøj som dødsårsag. Vejstøj kan endvidere forværre generelle stress problemer.

Midtconsults ydelser omfatter både beregning af vejstøj i punkter, og egentlige støjkortlægninger. Vi foretager støjberegningerne efter såvel den nyeste vejledning fra miljøstyrelsen: nr. 4, 2007: ”Støj fra veje”, som efter ældre vejledninger. Det er lokalplanen, som er afgørende for hvilken beregningsmetode der anvendes til vejstøjsberegninger.

Desuden tilbydes blandt andet følgende ydelser indenfor vejstøjsområdet:

  • Beregning af den nødvendige dæmpning af facader og vinduerne under hensyntagen til vejstøjens karakter.
  • Beregning af vejstøjniveauet på facaden.
  • Måling af facadens luftlydreduktion, dvs. evne til at dæmpe vejstøjen.
  • Fastlægger det indvendige vejstøjniveau i såvel kontor som boligrum.
  • Midtconsult projekterer i forhold til bygningsreglementet og miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.
  • Der kan foretages projektering af afhjælpende foranstaltninger som f.eks. støjværn og støjvold.

Kontakt hos Midtconsult