Kloakering til fremtidens regnmængder

Fremtidens udfordringer inden for afledning af regnvand er til at tage at føle på. Klimaet ændrer sig og varsler ændrede nedbørsforhold. Større regnmængder og kraftigere regnskyl i de kommende årtier og nedslidte eller underdimensionerede kloakanlæg stiller alle krav om alternative måder at håndtere regnvandet på.

Kloakering

Til gengæld kan vandet i et moderne samfund styres ned til mindste detalje med komplette kredsløb og kloakering. Vandet kan ofte bruges i nærmiljøet, men det kræver afgrænsede systemer, hvor der tages højde for vandets kredsløb. I mange tilfælde er det en logisk konsekvens at lave lokal håndtering af vandet, så det i stedet for at blive ledt væk, håndteres lokalt via infiltration.

Midtconsult hjælper vandet på rette vej med systemer, der leder vandet hen, hvor vi har brug for det. Vores erfaring og viden om håndtering af regnvand kommer dig til gode ved vores udarbejdelse af gennemtænkte kloakprojekter. 

Hvad enten vandet skal forsinkes med regnvandsbassiner, omdirigeres via afløb eller renses ved installation af olieudskillere, kan du drage fordel af Midtconsult fra start til slut.

Når de kommende år sætter vores infrastruktur under pres, er vi parate med både erfaring, viden og den teknologi, som kan forbedre både kloakarbejdet og kloakrenoveringen.

 

Kontakt hos Midtconsult