Midtconsult håndterer arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse

Allerede ved projekteringen af et nyt byggeri skal aktiviteterne på byggepladsen tilrettelægges, så arbejdsprocesserne glider fremad på den mest rationelle, økonomiske og sikre måde.
Sikkerheden på arbejdspladsen
Midtconsult skaber fundamentet for gennemførelse af f.eks. bygge- eller anlægsprojekt, så alle regler i arbejdsmiljølovgivningen holdes både i byggefasen og i forbindelse med vedligeholdelse af det færdige byggeri.
 
I samarbejde med bygherre og fagrådgivere står Midtconsult for tilrettelæggelse af selve projektets forløb og beskriver, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt ud forsvarligt.
 Også andre aspekter af byggeprocessen som f.eks. jordens beskaffenhed, højspænding og evt. farlige stoffer som asbest og bly analyseres og vurderes.
 
I praksis indebærer det bl.a., at vores arbejdsmiljøkoordinator mødes med alle ansvarlige på byggepladsen under såvel projektering som gennem alle byggeriets faser. Desuden sørger Midtconsult for al nødvendig dokumentation, så arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt, og kommunikation og formidling af arbejdsmiljømæssige oplysninger mellem bygherren, arbejdsmiljøkoordinator og de projekterende foregår hensigtsmæssigt og rettidigt.
 
Den lovpligtige ’Plan for Sikkerhed og Sundhed’ er ikke alene byggeledelsens gode styringsredskab, som sikrer et godt arbejdsmiljø. Tilmed er det en garanti for bedre funktion og nemmere vedligeholdelse i det færdige byggeri.

 

Kontakt hos Midtconsult