Brandteknisk rådgivning
sikrer fremtiden

I alle moderne bygninger er brandsikring et vigtigt element. Det er et spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed for menneskeliv og sikkerhed for økonomiske værdier.
Brandteknisk rådgivning
Et af principperne bag brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed maksimeres trygheden for brugerne og brandskaderne på bygningerne reduceres.
 
Brandsikring er således en integreret del af bygningens grundkonstruktion, der beskytter bygningens bærende og adskillende dele i tilfælde af brand. En effektiv brandsikring, der også forudsætter bl.a., at evt. aktive brandsikringssystemer som f.eks. sprinkleranlæg fungerer efter hensigten.
 
Brandrådgivning starter ved projekteringen
Hvis du allerede tidligt i projekteringen inddrager vores brandrådgiver, undgår du, at brandsikringen griber forstyrrende ind i design og funktion af bygningen. Samtidig er du sikret en optimal løsning, tilpasset det enkelte byggeri takket være vores systematiske tilgang til brandteknisk rådgivning.
 
Ydelser indenfor branteknisk rådgivning:
 • Brandstrategirapporter
 • DKV-planer
 • Brandplaner
 • ATEX-vurderinger og klassificeringer
 • Brandfarlige virksomheder
 • Tekniske forskrifter
 • Evakueringsberegninger
 • Tryksætning af trapper
 • Funktionsbaseret byggeri
 • Konstruktioner udsat for brand
 • Optimering af projekter
 • Myndighedsdialog
 • Tredjepartkontrol
Allerede i projekteringsfasen kan vi  nemlig dimensionere brandventilation, røgskærme og erstatningsluft ved hjælp af bl.a. CFD brandsimulering.
 
Tag ingeniørerne med på råd, når det gælder fremtidens krav til brandsikring
Funktionsbaserede brandkrav giver mulighed for at udforme bygninger mere komplekst. Når vi fokuserer på funktionerne, kan vi nemlig indarbejde brandsikrings-løsninger, som er tilpasset den enkelte bygning.
 
I tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne skaber vores medarbejdere, de skræddersyede kvalitetsløsninger, som lever op til fremtidens krav. Ret nyt i dansk byggeri er f.eks. de tryksatte trapper, som Midtconsult har projekteret i højhuse, hvor der stilles krav om sikkerhedstrapper. Her tilføres trappeopgangene frisk luft for derefter ved hjælp af et kontrolleret overtryk at blive holdt fri for dræbende røg- og giftgasser.
 
Midtconsult udvikler skræddersyede løsninger inden for alle typer byggeri fra skoler, institutioner, sygehuse og boliger - til butikscentre, kontorhuse og industri.
 
Det sikre valg
Vores medarbejderstab er altid klar med gode råd og projekteringsassistance. De stiller sig til rådighed med en teoretisk brandviden som går helt op til master i brandsikkerhed, samt mængdevis af praktisk erfaring med både konstruktioner og installationer.
 
Midconsult er det sikre valg, hvad enten der er tale om et mindre eller større byggeprojekt
 
 

Kontakt hos Midtconsult