Risikostyring og risikovurdering

Ved hjælp af risikostyring og risikovurdering kan man opnå et bedre og mere korrekt grundlag for en beslutning.

Risikostyring og risikovurdering

I forbindelse med et byggeri kan der opstå situationer, hvor det ikke er muligt, at opfylde brandkravene på normal vis eller situationer, hvor de normale løsninger er følsomme for små ændringer. I disse situationer kan det være nødvendigt at vurdere risiciene ud fra den konkrete situation. Herved kan man opstille farescenarierne og analysere effekten af disse.

En risikovurdering bør foregå så tidligt, at resultatet heraf kan danne et grundlag,
når brandrelaterede beslutninger der skal tages.

Midtconsult tilbyder følgende ydelser i forbindelse med risikostyring og risikovurdering:

 • Udarbejdelse af hændelsestræ og FN-kurver
   
 • Identificere risici i et konkret projekt eller i en proces
   
 • Analysere risici (estimere hyppighed og konsekvens)
   
 • Udforme konkrete planer til håndtering af risici
   
 • Gennemføre multikriterieanalyser

Kontakt hos Midtconsult