Byggeledelse
- med gummistøvlerne på

Når byggepladsen indtages af kraner, skurvogne, lastbiler og håndværkere af mange slags, skal arbejdsgange og materiale-
leverancer koordineres, så byggeriet skrider rationelt frem, og byggeriet står klart til aftalt tid.

Byggeledelse og tilsyn

Nybyggeri af høj kvalitet stiller krav om stram og målrettet styring
Vores professionelle byggeledere gennemfører målrettet og effektivt byggeledelse og byggepladsstyring i et konstruktivt samspil mellem projektets parter. Gennem en årrække har vi udført  byggeledelse og bygge- og anlægsopgaver af enhver art over hele Danmark, hvor vi er blevet kendte for at have optimering af processer og materialer for øje.

Et velgennemført byggeri til aftalt tid kræver, at alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af en byggeproces koordineres i samarbejde med entreprenør, rådgivende ingeniører og arkitekter. Det kræver en høj grad af planlægning og økonomisk overblik, men for Midtconsult betyder det også en praktisk holdning til
alle arbejdsprocesserne på byggepladsen. Vi forlader hellere end gerne skrivebordet for at overvåge arbejdsprocesserne på byggepladsen.

Som bygherrens repræsentant på byggepladsen sikrer vi vores kunder tryghed gennem hele udførelsesperioderne gennem klar og entydig kommunikation samt kontrol og overvågning af tid, økonomi og kvalitet.

Byggetilsyn / Fagtilsyn
Midtconsult råder over erfarne bygge- og entrepriseledere til såvel små som store opgaver. Tilsynet varetages på alle niveauer på egne projekter og på projekter udført af eksterne rådgivere.

Aflevering
Inden byggeriet overdrages til bygherren udføres mangelgennemgang af byggeriet og der udarbejdes mangellister. Når udbedringerne er udført kan byggeriet afleveres til bygherren.
 

Kontakt hos Midtconsult