Ideoplæg, skitser og projektering
- indretning til formålet

Det er først, når bygningen står færdig, at den for alvor skal stå sin prøve. Det er nu, at den skal være de naturlige rammer for liv, arbejdsliv og trivsel.
Ideoplæg og projektering
Indretning og kompletering af rum indgår derfor naturligt som en del af byggerådgivningen hos Midtconsult, hvor 20 engagerede medarbejdere sidder parate til at skabe den mest hensigtsmæssige indretning og rumopdeling til f.eks. kontor. lager, industri, butikscenter. Her er form, funktion og de rigtige elementer i fokus, og arbejdsprocessen sker i et tæt samarbejde med bygherre og rådgiver.
 
Hos Midtconsult er indretningens muligheder og udfordringer præget af god solid ingeniør-tankegang, hvor sikkerhed og veludført praksis er i centrum.
 
Indretning handler om den mest funktionelle brug af bygningen ude som inde og breder sig til andre områder som f.eks. akustik og brand. Med en bred vifte af kompetencer i huset, der kan samarbejde på kryds og tværs, kan vi skabe de mest optimale rammer i bygningen.
 
Projektering drejer sig imidlertid ikke blot om bygningens indre faste interiør. Midtconsult arbejder også med et bredt felt af bygbare løsninger til f.eks. tage, facader og klimaskærme, hvor forhold som f.eks. tæthed, isoleringens U-værdi og afvanding nøje undersøges og beregnes, så lovgivningen´s krav kan følges til punkt og prikke.

Kontakt hos Midtconsult