Commissioning

- efterlader en gennemtestet bygning, hvor driften er godt i gang

VVS-installationer og ventilation
Et moderne byggeri er i dag udstyret med en bred vifte af tekniske løsninger og installationer, som skal sikre optimale driftsprocesser, et godt indeklima m.m. Derudover er det målet, at ressourcer til drift og vedligehold minimeres, og at energiforbruget holdes så lavet som overhovedet muligt.

Alt for ofte opleves det desværre, at de opsatte mål er én ting, en anden er den virkelighed, brugerne oplever, når først byggeriet bliver taget i brug. Alt for ofte opleves endeløse problemer i forbindelse med overdragelse og idriftsætning af et nyt eller renoveret byggeri.

F.eks. er mange af de tekniske installationer indbyrdes afhængige af hinanden, og der kræves derfor indsigt i flere specialer for at specificere og idriftsætte de tekniske anlæg, så de fungerer optimalt og med et minimalt energiforbrug. Der kræves derfor andet og mere end samordning af installationer, idriftsætning, indregulering, afprøvning eller test af anlæg som man traditionelt udfører.

Midtconsult har ekspertisen inden for de forskelige specialer, og tilbyder derfor at udføre en commissioning proces inden og sideløbende med selve byggefasen. Det betyder, at Midtconsult sammen med kunden allerede i planlægningsfasen opsætter målbare krav til den kommende byggeproces. Disse krav bliver så brugt til at kvalitetsstyre byggeriet gennem alle faser, program, disposition, for- og hovedprojekt, byggeri, idriftsættelse og drift.

Vi kan yde rollen med commisioning da vi har:
  • Viden og erfaring med projekteringsprocessen
  • En bred teknisk indsigt i bygningsautomatik, HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), indeklima, m.v.
  • Erfaring med systemer
  • Erfaring med byggeprocessen
  • Ekspertise i projektledelse og kommunikation

Midtconsult etablerer en commissioning gruppe for byggeprojektet, der varetager commissioning processen parallelt med byggeprocessen. Gruppen refererer direkte til kunden (fx bygherre, fagentreprenør eller totalentreprenør). Gruppen bemandes typisk med en repræsentant for bygherren, en driftsansvarlig, en repræsentant for de projekterende (typisk en ingeniør), en repræsentant for entreprenørerne (entrepriseleder) og commissioning lederen.

Commissioning gruppen udarbejder en commissioning plan og en tidsplan. Commissioning planen skal koordineres med byggeriets tidsplan, således at det sikres, at der afsættes dedikerede perioder til relevante aktiviteter.

Commissioning er den dokumenterede proces, som styrer kvaliteten i hele byggeforløbet med en økonomisk overskuelig drift.
 

 

 

Kontakt hos Midtconsult