Fugt og skimmelsvamp

- vi tilbyder forundersøgelser og rådgivning
Skimmelsvampe kan forekomme i alle former for byggeri både i gamle og nye huse samt i skjulte og lukkede konstruktioner. Skimmelsvampe trives ved høj fugtighed.
 
De seneste årtiers udvikling indenfor byggeri med skærpede krav til bygningernes tæthed overser mange af os vigtigheden af god ventilation af rummene. Sagt med andre ord manglende daglig udluftning op til flere gange i døgnet.
 
Det er vigtigt ved mistanke om skimmelsvampe og eventuelle lugtgener eller sygdomssymptomer såsom allergi, tørre slimhinder, hovedpine m.m. at få byggeriet undersøgt.
 
Fugt og skimmelsvamp
Midconsult har følgende ydelser indenfor fugt og skimmelsvamp:
  • Forundersøgelser 
  • Bygningsgennemgang
  • Udtagning af prøver
  • Elektronisk måling af byggeriets luftfugtighed
  • Laboratorieundersøgelser af prøver
  • Udførelse af handlingsplan for renovering

Undersøgelse af bygningen:
Ved mistanke om skimmel i f.eks. en bolig foretages indledningsvis en forundersøgelse, som typisk er en undersøgelse af bygningens konstruktioner, vinduer, installationer, udluftningsforhold m.v. for at klarlægge, om der kan være bygningsmæssige årsager til skimmelvækst.

Efterfølgende foretages en elektronisk måling, sædvanligvis over et ugeforløb, af temperaturer og fugtighed, som således vil vise boligens brugsmønster og dermed om årsagerne skyldes manglende opvarmning eller udluftning.

Afhjælpning af problemet:
Når årsagerne til skimmelvæksten er fastslået, kan det i enkelte tilfælde, alt efter omfang, være nødvendigt at udtage prøver til laboratorieundersøgelser for artsbestemmelse, så vurdering af nødvendig renovering kan iværksættes.

Oftest viser det sig, at skaderne er begrænsede og at en afhjælpning kun består i nødvendig afrensning og bortskaffelse af de skimmelangrebne overflader samt en helt afgørende indsats mod årsagerne til fugtophobningen.

 

 

Kontakt hos Midtconsult