Betonelementer

I Danmark har vi stor tradition for opførelse af elementbyggerier. Elementbyggeri er både nemt, hurtig og økonomisk at opføre.

Betonelementer

Midtconsult har, via rådgivning, gennem årene opnået stor ekspertise indenfor projektering af elementbyggerier. Vores erfaring og kompetance gør at vi kan udføre troværdig rådgivning på alt fra et-plans huse til højhuse, erhvervs- og kontorbyggerier, servicebyggerier samt stadions. Ingen opgave er for lille eller stor når det gælder projektering. Se vore referencer.

Elementbyggeri har mange fordele, heraf kan bl.a. nævnes:

Fleksibilitet:
Der er mulighed for at opbygge en bygningskonstruktion af betonelementer, som netop passer til den enkelte bygherres aktuelle behov.

Formbarhed:
Betonens evne til i uhærdet stand, at kunne tilpasse sig en støbeform giver mange muligheder, som medfører et stort spillerum for arkitekturen.

Holdbarhed:
Betonkonstruktioner har stor styrke og stivhed. Betonelementer er meget robuste overfor dagligt slid, slag og andre påvirkninger.

Lydisolation:
Konstruktioner med korrekt udformning i beton har gode egenskaber til overholdelse af krav til lydisolation jf. BR-10.

Lav brand risiko:
Betonkonstruktioner har gode brandtekniske egenskaber. I sig selv er konstruktionerne ubrandbare, har stor brandmodstandsevne, og virker effektivt brandadskillende.

Konkurrenceevne:
Elementerne fremstilles under kontrollerede forhold på elementfabrikker hvilket giver veldokumenteret kvalitet i form af styrker, overflader og geometri m.v.

Midtconsult yder troværdig rådgivning af betonelementer som følgende:

 • Optimering af dimensioner
 • Udfærdigelse af tegningsmateriale i såvel 2D som 3D for såvel entreprenører som elementfabrikker
 • Udarbejdelse af statiske beregninger
 • Beskrivelse af montage rækkefølge
 • Beskrivelse af stabilitet under montage
 • Udarbejdelse af fugearmeringsplaner
 • Tilsyn på elementbyggeri
 • 3. partskontrol af elementbyggeri i høj konsekvensklasse
 • Rådgivning af brandpåvirkede betonelementer
 • Gennemgang af beregninger af anerkendt statiker
 • Udarbejdelse af klippe og bukkelister for armering

Midtconsult kan under projektering af betonelementer tilbyde rådgivning til samtlige ydelsemodeller i h. t BIPS A113.
Midtconsult udfører endvidere projektering af betonelementer for eller i samarbejde med elementfabrikker. Herunder f.eks. udarbejdelse af produktionstegninger, elementstatik m.m.
 

Kontakt hos Midtconsult