Fundering

På trods af at fundering er en af de mere oversete discipliner inden for projektering af byggeri, er det en af de vigtigste. Fundamenter er meget mere end en stribe beton i et "hul" i jorden. Fundamenter skal som oftest bære huse, holde vand ude, omlejre og fordele kræfter og belastninger, samtidigt med at der skal vises hensyn til rørføringer, terrænets udformning, jordens bæreevne og så videre.

Derfor er det vigtigt at have en erfaren rådgiver med på holdet, når der skal bygges nyt.

Midtconsult yder rådgivning inden for alle områder vedrørende fundering. Gennem tiderne har Midtconsult frembragt funderingsløsninger til såvel brandtrapper som højhuse.

Vi tilbyder vore kompetencer omkring fundering indenfor følgende områder:

 • Analyse af geoteknisk rapport
 • Udarbejdelse af geoteknisk og geostatisk dokumentation
 • Udarbejdelse af belastninger for pæleprojekt
 • Dimensionering af enkelt- og stribefundamenter
 • Dimensionering af bundplader
 • Dimensionering af sandpudefundering
 • Dimensionering af brøndfundamenter
 • Dimensionering af støttemure
 • Dimensionering af spunsvægge
 • Optegning af løsninger
 • Kontakt til myndigheder

Ved hjælp af knowhow og den nyeste software udfører vores veluddannede personale projekteringsløsninger der holder, og som sikrer vore kunder den optimale løsning, hver gang.

Kontakt hos Midtconsult